Privacy en cookie beleid

Dit is het privacy en cookie beleid (hierna het Beleid) van Cellcrowd B.V. (hierna Aanbieder), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78314119.

Aanbieder (hierna soms ook aangeduid als wij) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Aanbieder verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken als u onze website(s) en/of app(s) bezoekt en gebruikt, waaronder alle gegevens die u via die website(s) en app(s) aan ons verstrekt of anderszins doordat u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een product of dienst van ons afneemt en informeert u over uw rechten en hoe de AVG uw persoonsgegevens beschermt.

Tot de website(s), app(s), producten en diensten waarop dit beleid betrekking heeft behoren in ieder geval:

U kunt dit beleid in PDF downloaden op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy/privacy.pdf. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 01-07-2020.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Het kan zijn dat Aanbieder persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als de Betrokkene.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerkten accuraat en actueel zijn. Houd ons gedurende uw relatie met ons alstublieft op de hoogte van wijzigingen aangaande door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

2. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Aanbieder kan op diverse manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In de belangrijkste mate verkrijgt Aanbieder uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan Aanbieder verstrekt. Bijvoorbeeld door bepaalde informatie op de website(s) en/of app(s) van Aanbieder in te voeren.

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens ontvangen, waaronder via:

 • Directe interactie met u als Betrokkene. U kunt gegevens zoals uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens kenbaar maken via het invullen van daartoe aangewezen velden op onze website(s) en/of via onze app(s). U verstrekt onder meer persoonsgegevens aan ons indien u:
  • Een account aanmaakt op een website/app van Aanbieder;
  • Producten of diensten aanvraagt;
  • Zich inschrijft voor publicaties;
  • Verzoekt om reclame toe te sturen;
  • Meedoet aan een wedstrijd, actie of onderzoek; of
  • Ons van feedback voorziet.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Indien u via de website contact met ons opneemt, kunnen we automatisch bepaalde technische data verzamelen waaronder over uw apparaten en browsers. We verzamelen deze data via cookies, server logs en vergelijkbare technologieën. Ook kunnen we technische data verkrijgen indien u andere websites bezoekt die onze cookies bevatten. Raadpleeg ons cookie beleid verderop onderaan in dit beleid voor meer informatie.
 • Derde partijen of openbare bronnen. We kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen via verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, uw website en het internet in het algemeen.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De typen persoonsgegevens die wij mogelijk over u als Betrokkene verwerken zijn hieronder opgesomd:
 • Identiteitsgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, titel(s), adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Contactgegevens, zoals factuuradres, bezorgadres, emailadres en telefoonnummer.
 • Financiële gegevens, inclusief bankrekeningnummer en bijbehorende betalingsgegevens.
 • Transactiegegevens, zoals betalingsgegevens van betalingen van en aan u en andere gegevens over de producten of diensten die u bij ons afneemt.
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, login data, browser type en versie, tijd en zone instellingen en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en alle andere technologie op het apparaat dat u gebruikt om onze website(s) en/of app(s) te bezoeken en de daarop geplaatste content te bekijken.
 • Profielgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, bestellingen, interesses, voorkeuren, feedback en survey input.
 • Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website(s), app(s), producten en diensten gebruikt.
 • Marketing en communicatie gegevens, waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van en reclame van ons en van derde partijen en uw communicatievoorkeuren.
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen voor zover hier een wettelijke grondslag voor bestaat.

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (waaronder gegevens over ras, etniciteit, religie, seksuele oriëntatie en geaardheid, politieke voorkeuren, lidmaatschap van vakbonden, medische gegevens en genetische en biometrische gegevens). Ook verwerken we geen strafrechtelijke gegevens zoals gegevens betreffende veroordelingen en overtredingen. Onze website(s) en app(s) zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen geen, althans niet bewust, gegevens betreffende kinderen.

Indien we op grond van de wet of op grond van de voorwaarden van een met u gesloten overeenkomst uw gegevens dienen te verwerken en u nalaat om de benodigde gegevens aan ons te verstrekken, kan het zijn dat we mogelijk niet (langer) in staat zijn om uitvoering te geven aan de met u gesloten of nog te sluiten overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de levering van bepaalde goederen of diensten). In voornoemd geval kan het zijn dat we de levering van goederen en/of diensten aan u geheel dienen te annuleren, in welk geval we u hiervan tijdig op de hoogte zullen stellen.

4. Hoe en waarom verwerken we persoonsgegevens?

Hieronder treft u in tabelvorm een overzicht aan, inclusief beschrijving, van alle manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Deze tabel geeft eveneens aan op basis van welke juridische grondslag de verwerking plaatsvindt, inclusief ons gerechtvaardigd belang per specifieke verwerking voor zover dit van toepassing is. Hier wordt nog opgemerkt dat we per verwerking op meer dan één wettelijke grondslag kunnen terugvallen. Neemt u alstublieft contact met ons op indien u graag meer informatie ontvangt over een specifieke verwerking en/of verwerkingsgrond. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document.

Doel/activiteitCategorie persoonsgegevensWettelijke grondslag voor verwerking, inclusief gerechtvaardigd belang indien van toepassing
U registreren als nieuwe klant/gebruiker(a) Identiteit (b) ContactgegevensUitvoering van een overeenkomst met u
Uw order verwerken en leveren, waaronder: (a) het verwerken van betalingen (b) ontvangen van verschuldigde betalingen(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Financiële gegevens (d) Transactiegegevens (e) Marketing en communicatiegegevens(a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het innen van aan ons verschuldigde betalingen)
Het onderhouden van de relatie die wij met u hebben, waaronder: (a) u informeren over wijzigingen in onze voorwaarden en dit beleid (b) u vragen om een review achter te laten of mee te doen aan een survey(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Marketing en communicatiegegevens(a) Uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onze administratie up to date houden en te kunnen beoordelen hoe onze klanten onze diensten en producten gebruiken o.a. ten behoeve van de verbetering daarvan)
Om u in staat te stellen mee te doen aan een onderzoek/survey(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing en communicatiegegevens(a) Uitvoeren van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onderzoeken hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken om deze vervolgens verder te ontwikkelen, verbeteren en uit te breiden)
Om onze bedrijfsactiviteiten te beheren en beschermen (waaronder probleemoplossingen, data analyse, testen van systemen, onderhoud en service, rapportage en hosting van gegevens)(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Technische gegevens(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het bedrijf leiden, levering van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante content en advertenties aan u te kunnen aanbieden en om de geschiktheid en effectiviteit daarvan te meten en begrijpen(a) Identiteit (b) Contactgegevens (c) Profielgegevens (d) Gebruiksgegevens (e) Marketing en communicatiegegevens (f) Technische gegevens(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde onderzoeken hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken om deze vervolgens verder te ontwikkelen, verbeteren en uit te breiden en om onze reclame over te brengen) (b) Dan wel toestemming
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website(s), app(s), producten en diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren(a) Technische gegevens (b) Gebruiksgegevens(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het definiëren van soorten klanten voor onze producten en diensten, om onze website(s) en app(s) actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en u over onze marketingstrategie te informeren). Om de inhoud en het gebruik van onze website(s), app(s), goederen en diensten te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website. Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden. (b) Dan wel toestemming.
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn(a) identiteit (b) contactgegevens (c) technische gegevens (d) gebruiksgegevens (e) profielgegevens(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (zijnde het ontwikkelen van onze producten en diensten en het laten groeien van ons bedrijf) (b) Dan wel toestemming.

Specifieke informatie over marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame. We hebben de volgende mechanismen voor het beheer van persoonsgegevens opgezet:

 • Aanbiedingen van ons
  We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat we denken dat u mogelijk wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing). U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt opgevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht en u zich in elk geval niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.
 • Marketing van derden
  We zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met derde bedrijven. U kunt het actuele overzicht van deze bedrijven bekijken op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy/derdepartijen/. Bekijk hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 • Afmelden
  U kunt te allen tijde aan ons of derden vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door contact met ons/de betreffende derden op te nemen.
Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van bepaalde marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een product/service-aankoop, product/service-ervaring of andere transacties.

Meer algemene informatie

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze voor een ander doel kunnen of moeten gebruiken en dat doel compatibel is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als u een uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Als we uw persoonsgegevens voor een ander niet-gerelateerd doel moeten gebruiken dan het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, stellen we u hiervan op de hoogte en leggen we de wettelijke basis uit die ons in staat stelt dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

Aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG:
 • Ter voorbereiding of uitvoering van een met u of het bedrijf waarbij u werkzaam bent gesloten overeenkomst;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang (van ons of een derde), waarbij we ons belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig hebben afgewogen;
 • Vanwege een wettelijke verplichting; en/of
 • Met uw toestemming.
Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve voor het verzenden van directe marketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U hebt te allen tijde het recht om toestemming voor dergelijke reclame in te trekken door contact met ons op te nemen.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat wij ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 4 uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd:
 • aanbieders van (ondersteunende) softwaretools;
 • accountants en andere professionele adviseurs;
 • verzekeringsmaatschappijen; en
 • mogelijke andere derden voor zover nodig voor de verwerkingsdoeleinden.

De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als Aanbieder, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van Aanbieder omdat zij uitsluitend onder de instructies van Aanbieder uw persoonsgegevens verwerkt, heeft Aanbieder met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen en passende waarborgen voor eventuele doorgiften van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en behandelen in overeenstemming met de AVG. We staan onze externe dienstverleners, die als onze verwerkers optreden, niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7. Internationale doorgifte

Sommige dienstverleners en partners waarmee we samenwerken bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen vanuit de EER, zorgen we ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen naar landen waarvan door de Europese Commissie is vastgesteld dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden;
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie omdat ze voor de verwerking van persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EER; of
 • Wanneer we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het zogenaamde ‘privacy shield’ dat hen verplicht dezelfde bescherming te bieden als persoonsgegevens die worden gedeeld binnen de EER.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overbrengen van uw persoonsgegevens uit de EER.

8. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Aanbieder heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen. Tot deze beveiligingsmaatregelen behoren onder meer met derden gesloten geheimhoudingsovereenkomsten, twee-factor-authenticatie, IP beveiliging en encryptie. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, aannemers, agenten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om dit te weten. Ze zullen uw persoonsgegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om met vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens (datalekken) om te gaan en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder van een inbreuk op de hoogte brengen als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

9. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Aanbieder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen, waaronder om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en rapportage-doeleinden. Aanbieder kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) en de op haar van toepassing zijnde gedragsregels gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of klachten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken en door de toepasselijke wettelijke vereisten. Volgens de wet moeten we basisinformatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze ophouden klanten te zijn voor belastingdoeleinden.

Neem contact met ons op voor details over bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van gegevensbeschermingswetgeving bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een 'verzoek tot inzage'). Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken;
 • correctie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren;
 • te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), waar we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van de afhandeling van uw verzoek zullen worden meegedeeld;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u vindt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden;
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken;
 • te verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij (het zogenaamde 'recht op dataportabiliteit'). Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Wij merken op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren; en
 • toestemming in te trekken wanneer we afhankelijk zijn van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. We zullen u adviseren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen.

In principe gratis

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Termijn om te reageren

Aanbieder zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Af en toe kan het langer dan zeven (7) kalenderdagen duren, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden. Bij afwijzing van uw verzoek zal Aanbieder de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

Klachten

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbieder een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). We zouden het evenwel op prijs stellen om de kans te krijgen om uw eventuele zorgen en bezwaren zelfstandig te adresseren en te verhelpen doordat u eerst direct met ons contact opneemt.

11. Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen. Bij het gebruik van de Website worden door Aanbieder cookies meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.

Onze website(s) en app(s) maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: De Website van Aanbieder maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies of vergelijkbare technieken, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘cookies’. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website goed weer te geven en het gebruiksgemak daarvan te vergroten, zoals bijvoorbeeld cookies die detecteren of u de website vanaf een desktop of mobiel apparaat bekijkt en de weergave van de Website hierop aanpassen. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.
 • Social media buttons: De website van Aanbieder kan bepaalde social media buttons bevatten, waaronder van Instagram en Facebook, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier het Instagram en Facebook profiel van Aanbieder kunt bekijken.

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen.

12. Links & plug-ins van derde partijen

Op de website kunnen links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden en teven kunnen daarin plug-ins en applicaties zoals social media buttons van derde partijen zijn opgenomen. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en Aanbieder adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy en cookie verklaringen te raadplegen.

13. Contactgegevens

Cellcrowd B.V.
Danny van Geel
support@cellcrowd.com
Buitenvest 40
4614AD Bergen op Zoom Nederland

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar support@cellcrowd.com. Aanbieder beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op https://www.cellcrowd.com/nl/privacy/. Bovenaan in het document treft u steeds de datum aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.